F鰎etaget

  Bakgrund
  膅are
  F鰎etagsfakta

Medieanalyser
  Periodanalys
  Specialanalys
  Attitydanalys
  Mediedrev
  Referenser
 

 
Rapporter 

  
De flesta rapporter som tas fram av Angalia ab 鋜 resultat av best鋖lningsuppdrag och inneh錶let 鋜 i normalfallet sekretessskyddat.
Men ocks medieanalyser baserade p egna initiativ genomf鰎s kontinuerligt.

H鋜 intill redovisas i faksimil en del av dessa officiellt publicerade rapporter
 
Om generaldirekt鰎erna
Anders Lindstr鰉 och
Inga-Britt Ahlenius 1999
(Rapport 5:2000
Institutet f鰎 Mediestudier)
Om brottsmisstankarna
mot Jes鷖 Alcal 2000
(Rapport 7:2000
Institutet f鰎 Mediestudier)  
Mediebokslut 2000
inom Kriminalv錼ds-
styrelsen
(Runtikrim dec 2000)
Nyhetsutbudet i
Rapport och Aktuellt
1998-2001
(Resum febr 2001)
Nyhetsutbudet i
SVT24 och TV4
morgon 2001
(Resum mars 2001)
L鰌sedlar mars 2001
DN,SvD,AB,Expr
(Resum maj 2001)
Nyhetsutbudet i
SVT24 och TV4
morgon 2001
(Pressens Tidning juni 2001)

Kyrkovalet 2001
(Kyrkans Tidning febr 2002)